See muutub valus kui ma lõpetan kirjalikult,

Nt on vaba aja nõudmine õigustatud olukorras, kus töötaja laps haigestub ning tekib kiire vajadus arsti visiidile. Asi pole selles, et kedagi peaks minu elu huvitama, vaid minu katse oma elu seletada toob ehk vaataja silme ette ta enda mälestused.

Etteteatamise tähtaeg sõltub üldjuhul töötaja pidevast töötamise ajast tööandja juures, välja arvatud töölepingu lõpetamisel töötaja mittevastavuse ja pikaajalise haiguse tõttu, kus etteteatamine sõltumata töötatud ajast on vastavalt 1 kuu ja 2 nädalat.

Küsimused, vastused | COVID kriisi veebileht

Sellega kaitstakse töötajat selle eest, et tööandja ei lõpetaks töölepingut põhjendamatult, seda eeskätt koondamise ja töötaja mittevastavuse tõttu.

Seadus näeb ette kaks alust lõpetada tööleping siis, kui töötaja ei saa tööga hakkama. Üks neist katseaja kestel ja teine siis, kui tööga mittehakkamasaamine ilmneb hilisemal töötamisel. Töötaja mittevastavusega on tegemist siis, kui töötaja ei suuda täita töölepinguga ette nähtud kohustusi nõutaval tasemel ja viisil?

see muutub valus kui ma lõpetan kirjalikult

Mittevastavus võib ilmneda ka siis, kui tööandja muudab või tänapäevastab tööprotsessi ja töötaja ei suuda sellega kaasa minna. Seaduse järgi on tööandjal küll kohustus töötajat koolitada, ent kui töötaja sellele vaatamata hakkama ei saa, on alust tööleping lõpetada.

Minu arvates on töölepingu lõpetamine siiski kõige viimane asi, eeskätt tuleks töötajale selgitada, milles tema tööga mittetoimetulemine seisneb. Töötajale ei tohi jääda muljet, et ta on mingi süülise teoga hakkama saanud,?

Küsimused, vastused

Katseaja ebarahuldavate tulemuste puhul seadus etteteatamisaega ette ei näe. Seega pole tööandjal ka kohustust töötajale selgitada, milles tema katseaja ebarahuldav tulemus seisneb.

Küll aga peab tööandja olema valmis tõendama katseaja ebarahuldavaid tulemusi siis, kui töötaja vaidlustab sel alusel töölepingu lõpetamise. Kindlasti oleks õige, kui tööandja rahulikus õhkkonnas töötajale selgitaks, milles seisneb tema ebasobivus. Liiast pole ka töötajale öelda, millised on tema tugevad küljed, millist tööd ta võiks teha. Rääkimine aitab ära hoida töölepingu lõpetamisega seotud konflikte ja pingeid.

Nii läheb töötaja ära tundega, et tõesti polnud see töökoht mulle sobiv, otsin sobivama. Ideaalis näeb Siitam, et tööandja peaks läbima psühholoogiaalase koolituse, sest töösuhetes tuleb pidevalt ette psühholoogilisi probleeme.

Restorani Troika rajaja ja tegevjuht Paul Lepik toob ühe ohuna töötaja vabastamise puhul välja kaastunde.

see muutub valus kui ma lõpetan kirjalikult

Vahel juhina tead, et peaksid inimese vallandama, aga ei vallanda kaastundest, sest ta on näiteks kolme lapse ema. Samas peab juht sellest üle olema.

Väga palju inimlikkust segab ja väga palju inimlikkust ka aitab.?

Mis toit on valus uhine. Kroonilise valu käsitlus

Lepik lisab:? Töötaja ja tööandja suhe on mõnes mõttes nagu abielu. Sa võid ta ju lihtsalt maha jätta, aga võib ka ilusti lahku minna.?

see muutub valus kui ma lõpetan kirjalikult

Töötaja ja tööandja ei tohiks minna see muutub valus kui ma lõpetan kirjalikult vaenlastena. Sageli juhtub, et tööandja lubab ära rikkuda töötaja edasise elu, teatada igale poole, et ta on niisugune-naasugune, et teda tööle ei võetaks.

On ka töötajaid, kes lahkuvad ähvardades? Selliseid juhtumeid täielikult ei välista, küll aga saab minimiseerida,?

see muutub valus kui ma lõpetan kirjalikult

Paul Lepiku sõnul ei sobi vallandamisel pikk etteteatamisaeg. Sa pead ette teatama kaks kuud, et meie teed lähevad nüüd lahku. Teatamise hetkest aga hakkab see inimene ettevõttele ohtu kujutama. Kui ta teab, et ta läheb minema, on ta ju töö suhtes täiesti ükskõikne.

Mailis Reps: lahutus teeb siiani valu, aga ma ei kahetse midagi

Aga mina kaotan kliente ja raha. Eriti tuntav on see restoraniäris,? Juhtide puhul on suur tähtsus emotsionaalsel intelligentsusel,? Sa pead oskama nii inimest kiita kui ka vajadusel koondada. Oluline on see, et tuleb rääkida hästi otse, avameelselt ja ausalt. See teeb ka endale asja lihtsamaks,?

SL Õhtulehe peatoimetaja Väino Koorberg leiab, et väga oluline koondamise ja vallandamise puhul on enne endale kõik asjaolud selgeks teha?

Töösuhte lõpetamisel tuleb põhjustest töötajaga rääkida

Läbi tuleb mängida ka kõik tüüpilised vastuväited, ebatüüpilisteks ei saa valmistuda. Kõige halvem on ebakompetentsus,?

see muutub valus kui ma lõpetan kirjalikult

Vabastatavatele töötajatele otsusest teatamiseks valisid juhid erineva tee. Toonane Sõnumilehe peadirektor Priit Leito vestles iga koondatavaga eraldi.

Iga inimene on eraldi isiksus ja inimeste reaktsioonid on erinevad,?